Spwopleiding

SPW staat voor Sociaal Pedagogisch Werker. In 2011 is de naam omgedoopt tot PW, Pedagogisch Werker.


Spwopleiding
Wanneer u kiest voor een SPW Opleiding, kiest u voor een een MBO opleiding. Deze opleiding kent een aantal niveau’s: Niveau 2 leidt op tot helpen zorg en welzijn en niveau 3 en 4 leidt op tot SPW. Na de MBO opleiding kunt u doorstromen naar de HBO opleiding SPH (Sociaal Pedagogisch Hulpverlener).


Spwopleiding
Wat kunt u met een SPW Opleiding?

Met een opleiding SPW kunt u werken met kinderen, jongeren of in het welzijnswerk met ouderen.

Wanneer u met kinderen wilt werken, kunt u met deze opleiding terecht als verzorgende in een kinderdagverblijf of een gehandicapten instelling. Ook kunt u gaan werken in een peuterspeelzaal. Bij deze organisaties werkt u verzorgend en ondersteunend in de opvoeding. U neemt deel aan de opvoeding van de kinderen, begeleidt deze en stuurt en u heeft hierdoor ook contacten met de ouders of verzorgers van de kinderen.

In een gehandicapten instelling of een gezinsvervangend tehuis, komt er meer zorg bij het werk kijken, maar nog steeds staat de begeleiding centraal.

Als u niet de verzorgende kant wil, maar wel met jongeren wilt werken, kunt u in het welzijnswerk gaan werken. Dit werk heeft meer een opvoedend ondersteunend aspect dan verzorgend. U draagt bij aan de opvoeding van de jongere en u kunt samen met de opvoeders richting geven aan het leven van de jongere. Ontspoorde jongeren kunt u helpen weer het juiste pad te vinden. Dit gaat allemaal in nauw overleg met de opvoeders.

Ook kunt u zich uitsluitend bezig houden met activiteiten voor jongeren en ouderen. U bedenkt dan activiteiten waar de jongere zich buiten schooltijd mee bezig kan houden. Ook voor ouderen kunt u een activiteiten programma opstellen.

Wat houdt de SPW opleiding in:

Voor de opleiding SPW kunt u terecht bij een ROC. Ook is het mogelijk om deze opleiding schriftelijk te volgen. Om de opleiding te kunnen volgen dient u:

•    16 jaar of ouder te zijn
•    minimaal een VMBO opleiding te hebben afgerond, MAVO of hoger.

De SPW Opleiding MBO niveau 3 duurt twee tot drie jaar en leidt op voor medewerker kinderopvang.

De SPW Opleiding MBO niveau 4 duurt drie tot vier jaar en leidt op tot jongerenwerker, activiteitenbegeleider of medewerker in een kinderdagverblijf, een instelling voor jongeren, gehandicapten of ouderenwerker.

Het meest belangrijk zijn de stages. Voor SPW Opleiding MBO niveau 3 dient u ongeveer 900 uur stage in te vullen of te werken in het werkgebied. Voor SPW Opleiding MBO niveau 4 geldt dat u 1152 uren stage doorloopt bij de voltijdsopleiding en 3456 uren stage of werk bij de deeltijdopleiding.

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola